Bitt-slitasje

Bitt-slitasje skyldes at hesten har løftet opp bittet mellom de første kinntennene. Dette er nok en av de vanligste skadene etter bittbruk. Emaljen slites gradvis ned. Dersom slitasjen er stor nok, vil hesten ha økt risiko for å utvikle gombitning.

Dersom man ikke behandler dette problemet, vil det kunne føre til at tennene utsettes for tannreguleringskrefter, og tennene kan begynne å flytte på seg. De fleste som har gått med tannregulering vet at det kan være smertefullt.

Ofte er disse tennene så påkjente at man kan røre på dem. Når man husker at disse tennene som regel er 8-9 cm lange, vil selv den minste overrørlighet kunne gi ubehag.

Bitt-slitasje kan man forebygge ved å veksle mellom ulike bitt, samt sørge for at bittene er tilpasset rett.

Årsaken til at hesten plukker opp bittet mellom tennene kan være mange. Det vanligste er for lange bitt. Ulvetenner, og problemer andre steder i kroppen vil også kunne gi dette problemet.

Dersom hesten har bitt-slitasje kun på en side, og man ikke finner noen åpenbare forklaringer til det i munnen, kan man ofte gå ut i fra at det skyldes problemer andre steder i kroppen. En bitt-slitaje på venstre side, kan være forårsaket av en halthet i venstre forben eller høyre bakben / evnt låsninger i ryggen. På den måten kan man bruke tennene i halthetsutredning. En bitt-slitasje kommer ikke over natten, så det kan være med på å tidsbestemme problemet.

 

 

 

 

Bildet viser en hest som har bitt-slitasje på den venstre side (til høyre i bildet). Jeg fant ingen logisk forklaring på dette i munnen, men gjennomgang av ryggen gav et klarere bilde. Den hadde vondt! Dette er helt tydelig et gammelt problem, det ser man på tannen i underkjeven.

Det andre bildet viser en klassisk bitt-slitasje