Ulvetenner

Ulvetenner er små tenner som ligger rett foran første kinntann. Den er mye mindre enn kinntennene, og derfor tåler den heller ikke bittets belastning. Jeg anbefaler derfor at man fjerner ulvetenner dersom hesten skal ha bitt i munnen.

Dersom ulvetennene ikke har brutt frem, men ligger under slimhinnen, kalles de retinerte ulvetenner. De lager like mye problem for bittet som de som har brutt frem.

Som regel bryter ulvetennene frem ved 6-12 mnd alder. En svært sjelden gang kan de komme senere (som på Laurentia når det kom en ny i underkjeven ved 6,5 års alder).

Man vet egentlig ikke hvilken funksjon ulvetennene har bortsett fra å lage problemer når man skal ha bitt i munnen. Sammenliknet med de andre tennene, er de ganske små, men størrelsen er stort sett sammenlignbar med visdomstennene til en gjennosnittlig veterinær.

Problemet når man skal fjerne ulvetennene, er at man aldri vet hvor stor roten er før tannen er ute. Det kan se ut som om tannen er veldig liten, mens roten faktisk kan være flere cm lang.

En ulvetann fjernes på samme måte som man tar bort visdomstenner på mennesker. Det legges lokalbedøvelse rundt tannen. Man løsner tannen fra tannkjøttet med en carver, deretter hevles tannen ut. Det er veldig viktig å få med hele roten, siden en rotrest vil kunne gi like store eller større problemer enn enn hel ulvetann. Det anbefales ikke å slå ut tannen, siden man da ikke vet om hele eller bare deler av tannen kommer ut!

Retinerte ulvetenner, må opereres ut. Dette gjøres også på stående hest.

Etter å ha fjernet en ulvetann, bør hesten ha fri fra bitt i minst 4-5 dager.