Underbitt

Underbitt fører som regel til haker på første kinntann i underkjeven og siste kinntann i overkjeven, i tillegg kan det bli låsninger i bittet som hemmer normal tyggebevegelse. Overkjeven drives bakover, og vil etterhvert føre til spenninger i kjeveleddet. Haken på overkjeven lengst bak i munnen, kan gå helt ned i underkjeven og lage store sår. I tillegg vil haken i underkjeven lengst fremme, kunne gå opp i gommen og lage sår der. Låsninger og haker ved et underbitt, vil være motsatt av et overbitt.

Haken på første kinntann i underkjeven vil føre til at denne tannen gradvis flyttes fremover og utover mot kinnet. Dette er smertefullt og vil på sikt føre til at hesten endrer tyggemønster. Det vil igjen som regel føre til fôrinnpakninger.